Oprava chodníků - ulice Slunečná, Zlín

Popis akce:

     Je navržena oprava komunikace pěší (dále chodník) v ulici Slunečná rozsahu č.p. 4559, 4560, 4553, 4552 ve středu města na sídlišti Jižní svahy. Stávající chodníky šířky 1,70 až 2,10m včetně přístupových chodníků k bytovým domům vykazují značné destrukce. Na požadavek investora bude provedena oprava chodníků navazující na opravy chodníku podél III/49018 v ulici Okružní provedené v předchozích letech.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu