Oprava chodníku ul. Kamenná Zlín mezi ul. Prlovská - Pod Vodojemem

Popis akce:

     Tato dokumentace řeší opravu chodníku pro pěší ve Zlíně na ulici Kamenná, mezi ul. Prlovská a Pod Vo-dojemem. Na ulici Kamenná je podél komunikace veden dlážděný jednostranný chodník, oddělený od silnice i od oplocení sousedních pozemků zeleným pásem. Od každého domu v ulici, vjezdu nebo garáže je na ko-munikaci zřízen sjezd. Ve spodním úseku od napojení na ul.Prlovskou je chodník veden na délku parcel 4 domů (po dům čp.1531) po levé straně ulice a ve středním úseku pokračuje (od domu čp.653 čo.4) dál po straně pravé. V místě přechodu na opačnou stranu na sebe levostranný a pravostranný chodník přímo nena-vazují, chybí zde místo pro přecházení kolmo na silnici. Chodník je provedený převážně z bet.dl.30x30,větší část sjezdů z žulové kostky. Některé sjezdy byly už opraveny v rámci oprav jednotlivých domů.
Podle této dokumentace bude provedena oprava chodníku od napojení po na ul.Prlovská po křížení s ul.Pod Vodojemem. Přesněji bude oprava provedena na levostranném úseku chodníku od vjezdu k čp.6998 u napojení ul.Kamenné na ul. Prlovská po vjezd k domu čp.2706. Dále bude oprava pokračovat na pravostran-ném chodníku v úseku od jeho začátku před domem čp.653 nahoru až po dvojitý vjezd ke garážím u domů čp.2495 (čo.18) a čp.2494 (čo.20) před křižovatkou ul.Kamenná s ul.Pod Vodojemem.
V místě přechodu chodníku z levé strany ulice na pravou tj. vedle vjezdu k domu čp.2706 - před domem čp.653 - bude upraveno místo pro přecházení – bude sem prodloužen pravostranný chodník o 10,6m, osa-zeny snížené obrubníky a varovné pásy slepecké dlažby.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu