Odstranění stavby U Slanice č. p. 264, Zlín

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 2,4 mil. Kč

Realizace: 03/2020

méně
Stav: v realizaci Autor: Ing. Oldřich Studený  
Místo: U Slanice 264, 763 02 Zlín Zhotovitel: ERGO VH, spol. s r.o.  
GPS: 49.2120261N, 17.6317525E    

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, spočívajících v odstranění budovy č. p. 264, ul. U Slanice, Zlín. Součástí stavebních prací je, mimo jiné, také odstranění základových konstrukcí budovy a následná úprava povrchu pozemku vhodnou zeminou, v návaznosti na okolní zpevněné nebo zatravněné plochy.

Více informací o akci naleznete na: http://nen.nipez.cz

Fotografie z probíhající realizace demolice bytového domu na Slanici