Odpadové hospodářství

Umístění sběrných dvorů

mapa TSZ

Mapy vybraných nádob na odpad

Nádoby na veřejný bioodpad na území města Zlína:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sP4Kvv2P-IqII2Zq1rddvQRldVQ&usp=sharing

Nádoby na kovy na území města Zlína:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sP4Kvv2P-IqII2Zq1rddvQRldVQ&usp=sharing

Nádoby na elektroodpad a textil na území města Zlína:

https://drive.google.com/open?id=1Dol45p7l2VDOkHoFgKAPCJK18Gs&usp=sharing

Pneumatiky

Kam s ojetými pneumatikami ?

Výrobci a dovozci pneumatik zajišťují bezplatný zpětný odběr pneumatik,  jejich seznam naleznete na www.eltma.cz spolu s dalšími informacemi.

Zpětný odběr pneumatik probíhá bezplatně, bez podmínky koupě nových pneumatik a bez ohledu na značku pneumatik.

Kolektivní systém provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem. Zároveň umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneu, ale i firmám s vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.

Oleje

 Sběr použitých kuchyňských olejů do nádob na území Zlína

Občané mohou využívat 22 nádob pro sběr použitého kuchyňského oleje. Jejich umístění naleznete v mapě: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KC5Gnpt16lw2cwvUDRAsUZ3MJlqFhwdi&usp=sharing

Upozorňujeme, že i nadále je možné využít k odevzdání olejů i sběrné dvory.

Použitý kuchyňský olej vkládejte do nádob v dobře uzavřených PET lahvích, vývoz nádob o objemu 120 litrů bude prováděn 1x měsíčně.

Ohlašovací povinnost

Roční hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky), příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (elektroodpady).

Pro odevzdání těchto hlášení za rok 2020 je zákonný termín 15. 2. 2021.

Původci odpadů, který přesáhne v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok, vzniká ohlašovací povinnost a to elektronickým podáním ročního hlášení (prostřednictvím ISPOP).
Užitečné informace naleznete na stránce https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html

Ohlašování přepravy NO probíhá nově přes https://www.sepno.cz/

Registr zařízení https://isoh.mzp.cz/

Podmínky odběru kompostu

TS Zlín umožní odběr tohoto kompostu za těchto podmínek:

  • bezplatný odběr do výše limitu je umožněn občanům města Zlína
  • limit je 250 kg za kalendářní pololetí na číslo popisné (nebo byt v případě více bytů na jednom č.p.; 250 kg je cca 0,5 m3), tedy jedenkrát v období leden – červen, podruhé v období červenec – prosinec, limity nelze sčítat, odběr kompostu nad limit lze pouze za úhradu ve výši 500 Kč/t [0,5 Kč/kg]; tzn., že odveze-li si občan zapojený do odděleného svozu BRKO v červnu např. 300 kg, uhradí pouze částku (300 – 250) x 0,5= 25 Kč
  • odběr je umožněn na skládce Suchý důl a to pouze do výše disponibilních zásob provozovatele kompostárny, který je smluvně vázán i na jiné odběratele kompostu,
  • výdej kompostu (pouze v období duben - říjen) každou středu od 16:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 (mimo přestávku).
  • odvoz, nakládku kompostu a případně i obalové prostředky si zajišťuje každý občan vlastními silami.

dokumenty ke stažení