Oddělení cestovního ruchu a informací

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 12
760 01 Zlín 

Vedoucí oddělení

Bc. Eva Manišová, DiS.
tel.: 577 630 180
e-mail: evamanisova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Pavla Julinová
tel.: 577 630 271
e-mail: pavlajulinova@zlin.eu

Zaměstnaci oddělení se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Oddělení cestovního ruchu a informací

Po, St:  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Městské informační a turistické středisko

Po, Út, St, Čt:  7.30 - 18.00 hodin
Pá:  7.30 - 17.00 hodin
Turistická sezóna červen - září: otevřeno vč. sobot (9.00 - 14.00 hodin)

Související odkazy

Právní normy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Činnost odboru

Činnosti oddělení

 • propagace města Zlína
 • připravuje a účastní se prezentačních (veletržních) akcí města Zlína zaměřených na cestovní ruch
 • příprava a vydávaní prezentačních a informačních tiskových materiálů
 • grafické práce
 • organizuje pořádání městských jarmarků vč. tvořivých dílen
 • spravuje tabule městského orientačního systému, zajišťuje jejich opravu, nahlášení škod na policii, plnění pojišťovny a nechává zřizovat nové mapy ve spolupráci s MČ
 • pořádá a organizuje Mezinárodní festival outdoorových filmů ve Zlíně, Zlínské filmové léto (letní kina ve Zlíně) aj.

Činnost Městského informačního a turistického střediska Zlín, které je součástí oddělení 

 • poskytování informací příchozím klientům
 • vydávání formulářů a poučení o jejich vyplnění
 • zajišťuje podávání informací o činnosti MMZ ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • přijetí stížností, žádostí, námětů a podnětů k činnosti MMZ
 • poskytování tištěných informačních materiálů
 • poskytování placených služeb jako je kopírování, tisk z flash disků a CD a přístup na internet
 • podávání turistických informacíprodej propagačních předmětů
 • zajišťuje prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce ve Zlíně a v ČR a na základě smluvního vztahu přes internet - Filharmonie Bohuslava Martinů
 • vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT
 • vkládá a aktualizuje informace na internetové stránky MMZ a turistický informační portál www.ic-zlin.cz, turist. portál Východní Moravy a jiné turist. portály zaměřené na cestovní ruch
 • spolupracuje s informačními centry a obcemi ve ZK a jinými organizacemi cestovního ruchu (CzechTourism, CCRVM, o.p.s., A.T.I.C., Zlínsko a Luhačovicko aj.)
 • vedení agendy ztrát a nálezů
 • vede elektronickou poštu is@zlin.eu