Odborná diskuze stakeholderů, 17. 5. 2017

Odborná diskuze za účasti významných subjektů v rámci plánování městské mobility se uskutečnila v půlce května v prostorech Magistrátu města Zlína. Nová dopravní koncepce statutárního města Zlína se vydává cestou „udržitelné městské mobility". Na městskou dopravu, respektive městskou mobilitu nahlížíme jako na komplexní systém, složený z více složek (pěší, cyklo, MHD, automobily), které jsou ve vzájemné interakci a jejichž fungování musí být vyvážené. Naplnění dopravní koncepce se však neobejde bez spolupráce s řadou subjektů, které jsou významnými činiteli v rámci plánování městské mobility.

Fotogalerie:

IMG_2508 IMG_2510 IMG_2511

dokumenty ke stažení