Odbor školství a sportu

Žádost o dotaci z rozpočtu SMZ

Žádost o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu SMZ na krátkodobý projekt primární prevence

Pozn. 
Žádost o účelový příspěvek může podat jen škola, jejímž zřizovatelem je statutární město Zlín,
a to pouze 1 v daném školním roce.

Statut vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovního kolektivu města Zlína

Pravidla pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína