Odbor občansko-správních agend

Online Formuláře

dokumenty ke stažení

.doc Prohlášení o volbě jména k narození dítěte 55,5 kB
.doc Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku 41,5 kB
.docx Žádost o změnu příjmení matky po sňatku 31,72 kB
.doc Žádost o nahlédnutí do matriční knihy 57,5 kB
.doc Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin 57,5 kB
.doc Přihláška na vítání dětí do života 59 kB
.doc Prohlášení o užívání mužského tvaru příjmení - zletilá (první zápis) 54,5 kB
.doc Prohlášení o užívání mužského tvaru příjmení - zletilá (dodatečný záznam) 55 kB
.doc Žádost o změnu jména a příjmení - nezletilé dítě 82 kB
.doc Žádost o změnu jména a příjmení - dospělý 54,5 kB
.doc Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení do 6 měsíců po rozvodu manželství 57 kB
.doc Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu 62 kB
.doc Prohlášení o volbě druhého jména - osoba narozená po 1.1.1950 51,5 kB
.doc Prohlášení o volbě druhého jména - osoba narozená do 31.12.1949 51 kB
.doc Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilé dítě 57,5 kB
.doc Prohlášení o užívání mužského tvaru příjmení - nezletilá (první zápis) 64 kB
.doc Prohlášení o užívání mužského tvaru příjmení - nezletilá (dodatečný záznam) 66,5 kB
.doc Informace k vystavení úmrtního listu 39 kB
.doc Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 62 kB
.doc Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 61,5 kB
.rtf Plná moc - výpis bodového hodnocení řidiče 84,37 kB
.doc Žádost o výpis z evidenční karty řidiče 40 kB
.docx Oznámení o konání shromáždění 29,58 kB
.pdf Dotazník k registrovanému partnerství 128,64 kB
.doc Plná moc pro výpis z Rejstříku trestů 26 kB
.rtf Provozní úhrady za nadstandardní služby u obřadů mimo místa a doby určené pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních svatebních obřadů a registrovaného partnerství 80,87 kB
.doc MV ČR - žádost o sdělení, zda jmenovaná osoba je evidována jako spolupracovník bývalé StB a zda je osobní svazek této osoby zachován 22 kB
.doc MV ČR - žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Stb vedených na zemřelého 24,5 kB
.doc MV ČR - žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Stb vedených na žadatele 22,5 kB
.doc Plná moc - pro celé řízení 29 kB
.doc Plná moc - pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem 29 kB
.doc Plná moc - k určitému úkonu,skupině úkonů nebo pro určitou část řízení 28,5 kB
.doc Plná moc 22,5 kB
.doc Žádost o vydání lustračního osvědčení 48 kB
.pdf Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 120,7 kB
.pdf Plná moc pro MA ISOH 87,63 kB