Odbor kultury a památkové péče

Žádost o vydání závazného stanoviska památkové péče

Plná moc k zastupování žadatele v řízení o vydání závazného stanoviska

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru

Ohlášení hazardní hry - tomboly, turnaje malého rozsahu

Dotace z Kulturního fondu (KF)

Příklad výpočtu přiměřeného zisku

Dotace z Filmového fondu (FF)

Dotace z rozpočtu SMZ

Oznámení akce veřejnosti přístupné