Odbor kanceláře primátora

Oznámení o užívání vlajky

Vyúčtování dotace z rozpočtu SMZ

Fond pro mezinárodní styky

Dotace z Fondu pro mez. styky