Odbor informatiky

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
761 40 Zlín

vedoucí odboru

Ing. Zdeňka Bačová
tel.: 577 630 196
e-mail: zdenkabacova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ing. Zdeňka Bačová
tel.: 577 630 196
e-mail: zdenkabacova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Související odkazy

Činnost odboru

Hlavním úkolem je nasazování, zajištění provozuschopnosti, rozšiřování a obnova informačních a komunikačních technologií (ICT) na MMZ . To vše s cílem maximální IT podpory činností zajišťovaných jednotlivými odbory a odděleními magistrátu a podpory koncových uživatelů - zaměstnanců MMZ, radních a zastupitelů. Mezi hlavní zajišťované činnosti tak patří:

  • budování městského informačního systému (MIS) včetně geografického IS (GIS) a zajištění jejich využití
  • zajišťování dodávek výpočetní techniky a programového vybavení, příslušenství a služeb s tím spojených
  • správa, údržba, instalace a obnova ICT zařízení a jejich dat
  • bezpečnostní IT-politika, antivirová, antispamová a další související ochrana
  • archivace a zálohování dat
  • příprava a realizace veřejných zakázek v rámci ICT