Obytný soubor Jižní Svahy - Podlesí, 2001

Bytový dům s občanskou vybaveností - Autor : Ing. arch. P. Šiška

Počet podlaží : 4
Zastavěná plocha : 808 m2
Obestavěný prostor : 12 460 m3
Skladba bytů : 1+1 ( 36,0 - 53,8 m2 ), 10 x 2+1 ( 47,9 - 64,6 m2 ), 5 x 3+1 ( 46,9 - 65,7 m2 ), 19 x celkem 34 bytů
ve dvou domech 68 bytů
Projekt : 1997 - 1998
Realizace : 1999 - 2001
Investor : Magistrát města Zlína
Projektent : Centroprojekt a.s. Zlín
S.M.S. - architektonická kancelář Zlín
Dodavatel : Zlínstav
Náklady : 40 mil.kč včetně podzemních garáží
Státní dotece : 300 000 ,- kč na jeden byt

Charakteristika :

Architektonické řešení,použité materiály a barevnost jsou totožné jako u bytového bodového domu - tvoří jeden celek. Navíc jsou zde 2 prodejny o celkové ploše 225 m2 se zázemím. Nástupy do obytných částí se dějí ze střechy garáže.

 

f5c195c4-s-3-c.jpg a24195c4-s-1-a.jpg 11d195c4-s-4-d.jpg 7ad195c4-s-5-3d22aa6e-s4-pu1.jpg 0cb195c4-s-2-b.jpg

Bytový bodový dům - Autor : Ing. arch. P. Mudřík

Počet podlaží : 6
Zastavěná plocha : 428 m2
Obestavěný prostor : 7 815 m3
Skladba bytů : 2+1 ( 46,1 - 53,4 m2 ), 10 x 3+1 ( 60,8 - 77,4 m2 ), 10 x celkem 20 bytů ve dvou domech 40 bytů
Počet garáží : 25
Projekt : 1997 - 1998
Realizace : 1999 - 2001
Investor : Magistrát města Zlína
Projektent : Centroprojekt a.s. Zlín
S.M.S. - architektonická kancelář Zlín
Dodavatel : Zlínstav
Náklady : 66 mil.kč včetně podzemních garáží
Státní dotece : 300 000 ,- kč na jeden byt
 

Charakteristika :

Jedná se o racionální blokovou architekturu s výraznými otvory v obvodovém plášti. Kompozice hmoty využívá dvou materiál červené lícové cihly a bílé hladké omítky , jež se navzájem prolínají. Na střeše jsou 2 konfortní byty s terasami .
Střecha garáží je zasypána a ozeleněna.

 

67e195c4-s-3-3.jpg 0bd195c4-s-2-2.jpg 615195c4-s-1-1.jpg