Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Hlavním cílem a výsledkem projektu bude nově postavený objekt, který bude sloužit k poskytování sociální služby - Sociální rehabilitace pobytovou formou.

Dílčí cíle projektu:
• vytvoření zcela nových/prvních kapacit pobytové formy sociální rehabilitace ve městě Zlín,
• zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob,
• vytvoření podmínek, kdy osoby z cílové skupiny budou žít samostatně avšak pod dohledem, což v budoucnu umožní jejich kompletní samostatnost (případně pouze částečnou pomoc a podporu v samostatném bydlení).

Fotogalerie:

Vizualizace

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu