Obeciny

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Mimořádné změny úředních hodin

Kancelář místní části Obeciny bude z důvodu rekonstrukce uzavřena od 25. 1. 2021. Pro kontakt využijte emailovou adresu: kancelar_obeciny@zlin.eu nebo tel. číslo 577 630 188.

Informace o místní části

Orientační mapa Obeciny

Místní část Obeciny je první poválečná čtvrť postavená ve východní části města Zlína. Obeciny jsou součástí městské památkové zóny.

V roce 1946 se zahájila výstavba tříetážových obytných domů ve čtvrti J. Fučíka (dnešní Obeciny), které byly přechodem na jinou formu bydlení a vyšší bytový standard. Autorem urbanistického řešení byl Vladimír Kubečka a řešení architektonického, které konstrukcí a vnějším výrazem navazovalo na předválečnou zlínskou bytovou architekturu, byl Vladimír Karfík. Výstavba dvou skupin domů byla součástí cílevědomé regulace města za dodržení příznivých prostorových podmínek životního prostředí i zahradního charakteru města. První domy byly dokončeny v létě 1947 a slavnostně předány jako první nové poválečné byty v Československu.

Reliéfy domovních znamení, jež jsou umístěny nad každým vstupem, vytvořili studenti umprum ve Zlíně pod vedením svých profesorů.

Objekty tvoří 20 za sebou jdoucích řad ve směru sever - jih v mírně svažitém terénu. Zastavěné území je ze severu vymezeno hlavní komunikací - třídou T. Bati, z jihu ulicí Příluckou, na níž pak dále navazuje zástavba rodinnými domy.

V lokalitě žije 2 445 obyvatel.

1. Památky

 • Obeciny jsou součástí mětské památkové zóny

2. Kultura, vzdělávání
    Sportovní využití a volný čas
    Spolky a organizace, místní tradice
    Služby

 • Mateřská škola Zlín, Slínová 4225
 • Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín, Obeciny I
 • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
 • Oční centrum Zlín
 • Estetická stomatologie
 • zubní ambulance
 • potraviny

3. Řeky, potoky

 • Jaroslavický potok

4. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 1, 11, 12, 8, 9, a 3 www.dszo.cz

5. Vodovod, kanalizace, plynofikace

 • ANO

6. Pojmenování ulic

 • Obeciny, Obeciny I - XIX, Lomená, Lesní, Příční, Slínová, Dolní, Na Louce, Přílucká