Obchodní dům, 1932

Autor: František Lydie Gahura ?

Autorství není archivně doloženo, plány jsou signovány Ing. Martincem.

Obchodní dům služeb ve Zlíně byl jednou z prvních staveb na nově se formujícím náměstí Práce, při jeho umístění architekt respektoval nejen dráhu železniční vlečky směřující z továrny do cihelny, ale také konfiguraci terénu. Dispozice Obchodního domu ovlivnila i projekt skupiny internátů nad ním. Zadní technické zázemí doplnil v r. 1934 Vladimír Karfík. Zajímavá byla gradace zmenšující se výškou pásových oken směrem nahoru. Tento architektonicky mimořádně účinný prvek opticky odhmotňující stavbu se s časem měnil v návaznosti na způsob využívání horních podlaží byly postupně jejich parapety snižovány. Důležitým výtvarným prvkem dotvářejícím fasádu byly i četné reklamní nápisy. Celková architektonická koncepce budovy byla znehodnocena úpravami ze 70. let, kdy obklady z hliníkového plechu a nová okna zcela degradovaly výraz stavby (zrušení gradace, změna materiálu). Dnešní podoba dvorního traktu je z r. 1961.

Volně stojící objekt ve svažitém terénu spolu s objektem Baťovy tržnice, Velkým kinem a Hotelem Moskva tvoří výrazný soubor městského centra náměstí Práce. Současně je urbanisticky svázán s parkovým prospektem TGM.

fb0d9ab4-b-6-o-2.jpg d9ca8ab4-b-5-4-2.jpg b84d9ab4-b-7-p-2.jpg 827b8ab4-b-4-5-2.jpg 059a8ab4-b-4-3-b.jpg 059a8ab4-b-2-2-b.jpg 16fc9ab4-b-5-h-2.jpg 7e8d9ab4-b-9-7-2.jpg 7e7d9ab4-b-8-6-2.jpg