Obce na území obvodu s rozšířenou působností

Obce s rozšířenou působností (ORP)

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti v nejširším rozsahu.

Obce s pověřeným obecním úřadem (POU)

Obec s pověřeným obecním úřadem je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce s rozšířenou působností.

Obce na území obvodu s rozšířenou působností Zlín