Náplň

  • Kabinety jsou místem, kde vznikají nápady a kde jsou diskutována důležitá témata
  • Četnost setkání není projektem dána
  • Výměna zkušeností, konzultace, hledání se nových přístupů a metodiky, didaktická podpora vedoucí k rozvoji kvality vzdělávání
  • Motivační setkávání, zaměření na aktuálně potřebná témata
  • Přenos zajímavých poznatků v rámci projektu MAP II
  • Sdílení dobré praxe ze Šablon, projektů SYPO,  SRP, IKAP, případně dalších
  • Vzdělávání a vzájemné obohacování, podpora odborného růstu pedagogů
  • Vytvoření komunity pedagogických pracovníků, která bude vzájemně spolupracovat.
  • Propojení s pracovními skupinami MAP II