Náplň

Podporuje výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG, digitální gramotnosti a potenciálu každého žáka, využívání ICT ve vzdělávání, iniciuje návrhy spolupráce a aktivit škol v rámci MG a rozvoje potenciálu každého žáka, usiluje o zajištění kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků a prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ, pracuje na budování profesního společenství na území MAP, podporuje rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání.