Náplň

Pomáhá s výměnou zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, podporuje spolupráci a aktivity škol v rámci ČG a rozvoje potenciálu každého žáka, motivuje rodiče k rozvoji čtenářské pregramotnosti v rodině, usiluje o zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, podporuje školy v zachování a rozvoji školních knihoven a k jejich propojení se školními družinami a školními kluby, snaží se o rozvoj spolupráce škol s místními knihovnami. Vytváří podmínky k podpoře žáků se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků s nadáním.