Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040, www.muzeum-zlin.cz, 
Hana Čubanová, e-mail: hana.cubanova@muzeum-zlin.cz, 
tel. 573 032 111, 573 032 326
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

stále
EXPOZICE "PRINCIP BAŤA – DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST"
Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film, Cestovatelství.

stále
FRANTIŠEK BARTOŠ
Expozice díla významného pedagoga, jazykovědce a etnografa, rodáka z Mladcové.

dlouhodobá výstava
ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU
Historie Zlína a zlínského panství od pravěku po 19. století.

NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle 573 032 320 nebo na e-mailu: objednavky.skoly@seznam.cz. 

do1. března 1. p.
STŘÍBRNÉ REMINISCENCE
Stolní a užitkové stříbro z let 1700–1945 ze zámků Lešná u Zlína, Vizovice a Napajedla.

do 1. března
HRAČKY DÁVNÉ A NEDÁVNÉ
Výstava představuje výběr ze sbírky Aleny a Františka Pleslových. Jsou v ní zastoupeny hračky pro holčičky i kluky od konce 19. století až do druhé poloviny 20. století.

do 1. března
KAMENNÝ HERBÁŘ
Tato svým charakterem ojedinělá výstava je sestavena ze sbírek Hornonitranského muzea v Prievidzi. Představuje výběr třetihorních zkamenělých rostlin, starých 13–14 milionů let.

Muzejní čtvrtky

15. ledna v 17:00 h 5. p.
PŘEDNÁŠKA: TAJUPLNÝ OSTROV MAKATEA

22. ledna v 17:00 h 5. p.
PŘEDNÁŠKA: DIVOKÝM KURDISTÁNEM I (VÝCHODNÍ TURECKO)

29. ledna v 17:00 h 5. p.
PŘEDNÁŠKA: DIVOKÝM KURDISTÁNEM II (SEVERNÍ IRÁK)

HRAD MALENOVICE

www.hradmalenovice.cz, Luděk Bubeník, kastelán, tel. 605 924 869
po–pá 10–17 h (jen pro objednané skupiny)

Stálé expozice:
HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
ŠTERNBERKOVÉ V MALENOVICÍCH A POHOŘELICÍCH 1804-1945
DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA V TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBĚ
ZOOLOGICKÁ EXPOZICE - ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK
ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH S UKÁZKOU ŘEMESLNICKÝCH DÍLEN A VÝROBKŮ
KOUZLO DŘEVOŘEZBY

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Pavla Hradilová, tel. 608 741 563

6. ledna ve 14:00 h Galerie Slováckého muzea UH
BETLÉMY ZE SOUKROMÝCH SBÍREK
Komentovaná prohlídka výstavy,
Odjezd ve 12.30 hod. u AN, stanoviště č. 21.

13. ledna v 17:00 h 5. p.
ČLENSKÁ SCHŮZE S PROMÍTÁNÍM

20. ledna v 17:00 h 5. p.
PŘEDNÁŠKA: V MAKARONÉZII NEROSTOU MAKARONY

27. ledna v 17:00 h 3. p. OD Modus
KAVÁRNIČKA
O historii bývalé kavárny U Malotů promluví vnuk zakladatele Ludvík Malota.