Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040, www.muzeum-zlin.cz
Hana Čubanová, e-mail: hana.cubanova@muzeum-zlin.cz, 
tel. 573 032 111, 573 032 326
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

stále
EXPOZICE "PRINCIP BAŤA – DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST"
Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film, Cestovatelství.

stále
FRANTIŠEK BARTOŠ
Expozice díla významného pedagoga, jazykovědce a etnografa, rodáka z Mladcové.

dlouhodobá výstava
ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU
Historie Zlína a zlínského panství od pravěku po 19. století.

NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle 573 032 320 nebo na e-mailu: objednavky.skoly@seznam.cz. 

Výstavy u příležitosti 120. výročí založení firmy Baťa

4. září – 17. listopadu – 1. p.
4. září v 17 hod. vernisáž
K ŠTĚSTÍ KLÍČEK JE STŘEVÍČEK BAŤA!
Součástí prezentace bude stylizovaná prodejna s typickými regály na obuv a atraktivní výlohou s originální obuví z produkce firmy Baťa. Ševcovská dílna z konce 19. století připomene skromné začátky obuvnické firmy. V další části budou prezentovány katalogy, reklamní slogany, plakáty a novinová reklama na rozličné typy obuvi z produkce firmy Baťa aj.

4. září – 17. listopadu foyer
BAŤA, SVIT A POKRAČOVATELÉ
Výstava představí obuvnické firmy, které navázaly na tradici obuvnické výroby na Zlínsku. Součástí prezentace bude i poster s informacemi o školách, které mají ve studijních programech obuvnictví nebo design obuvi.

Výstava u příležitosti 100 let od začátku I. světové války

18. září – 23. listopadu
18 září v 17 hod. vernisáž 1. p.
V ZÁKOPECH A V ZÁZEMÍ: VELKÁ VÁLKA 1914-1918 V EVROPĚ I NA ZLÍNSKU
Výstava připomene sté výročí jedné z nejtragičtějších událostí 20. století nejenom pohledem na světová bojiště, ale také zobrazením jejích hospodářských a sociálních důsledků ve Zlíně a jeho okolí.

HRAD MALENOVICE

www.hradmalenovice.cz, Luděk Bubeník, kastelán, tel. 605 924 869
út – ne 10–12 a 13–17 hod.

(hradní interiéry, kaple, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice:
HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
ŠTERNBERKOVÉ V MALENOVICÍCH A POHOŘELICÍCH 1804-1945
DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA V TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBĚ
ZOOLOGICKÁ EXPOZICE - ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK
ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH S UKÁZKOU ŘEMESLNICKÝCH DÍLEN A VÝROBKŮ

nově dlouhodobá výstava v hájence
KOUZLO DŘEVOŘEZBY
představí kolekci tradičních lidových plastik, z proslavené štípské dílny Mašlíkovy, ale i předměty denní potřeby z oblasti Podřevnicka se svébytnou řezbářskou výzdobou. Nebudou chybět ani hračky z regionální produkce ovlivněné profesionálními výtvarníky.

20. září ve 20 hod. nádvoří
KONCERT NA HRADĚ MALENOVICE
Hudba raného a vrcholného baroka.

září hrad Malenovice, foyer 15. budovy
VÝSTAVA: HRAD JAKO MALOVANÝ
Práce z výtvarné soutěže pro děti do 15 let.

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Pavla Hradilová, tel. 608 741 563.

9. září v 17 hod. 5. p.
ZAHÁJENÍ PODZIMNÍHO CYKLU PŘEDNÁŠEK KLUBU

18. září ve 14 hod. zámek Holešov
MÁNESOVCI
Komentovaná prohlídka výstavy. Odjezd autobusu ve 13,20 hodin, AN Zlín, č. 31.

23. září ve 13.30 hod. Muzeum Kroměřížska
NEJEN HISTORICKÉ SPOLEČENSKÉ ŠATY
Komentovaná prohlídka výstavy Zdeňky Mudrákové.
Odjezd autobusu v 11.40 hodin z AN Zlín.