Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040, www.muzeum-zlin.cz, Hana Čubanová, e-mail: hana.cubanova@muzeum-zlin.cz, 
tel. 573 032 111, 573 032 326
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

stále
EXPOZICE "PRINCIP BAŤA – DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST"
Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film, Cestovatelství.

stále
FRANTIŠEK BARTOŠ
Expozice díla významného pedagoga, jazykovědce a etnografa, rodáka z Mladcové.

dlouhodobá výstava
ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU
Historie Zlína a zlínského panství od pravěku po 19. století.

NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle 573 032 320 nebo na e-mailu: objednavky.skoly@seznam.cz. 

do 17. srpna
MÁME POVINNOST DÍVAT SE DOPŘEDU ANEB FIRMA BAŤA V BRAZÍLII
Výstava stručně shrnuje počátky baťovského podnikání a plány, které se nenaplnily. Zajímavými exponáty jsou také mapy vytvořené v zeměpisném oddělení firmy Baťa. Část výstavy je věnována zpracování základních surovin, které firma Baťa hodlala ze základny získat, kůžím a kaučuku.

do 31. srpna
1. července v 17 hod. komentovaná prohlídka výstavy
OKOUZLEN BROUKY A JINOU HAVĚTÍ
Výstava byla připravena k příležitosti nedožitých stých narozenin Vladimíra Javorka, známého popularizátora entomologie, učitele a muzikanta. Na výstavě jsou prezentovány jeho kresby brouků, které namaloval na sklonku života. Kromě toho si návštěvníci mohou prohlédnout spousty hmyzu z různých sbírek a pomůcky pro sběr, preparaci a výzkum hmyzu.

HRAD MALENOVICE

www.hradmalenovice.cz, Luděk Bubeník, kastelán, tel.: 605 924 869
út–ne 10–12 a 13–17 hod.
(hradní interiéry, kaple, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).

Stálé expozice:
HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
ŠTERNBERKOVÉ V MALENOVICÍCH A POHOŘELICÍCH 1804-1945
DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA V TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBĚ
ZOOLOGICKÁ EXPOZICE - ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK
ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH S UKÁZKOU ŘEMESLNICKÝCH DÍLEN A VÝROBKŮ

neděle 6. července - 24. srpna v 9 a 10 hod.
DĚTSKÉ PROHLÍDKY HRADU
Letošní trasa povede jak hradním interiérem, tak i zoologickou expozicí Zvířata na Zemi a člověk. Trasa i výklad jsou plně přizpůsobeny malým návštěvníkům.

19. července - 16. srpna od 20 do 23 hodin
NOČNÍ PROHLÍDKY
Návštěvy nechodí s průvodcem, ale mohou si sami prozkoumávat jeho zákoutí vlastním tempem. Nechybí šermíři, tanečnice, hudba, živé obrazy a právě v noci ožívají i staletí obyvatelé hradu, které lze při troše štěstí také potkat.