Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040, www.muzeum-zlin.cz,
Hana Čubanová, e-mail: hana.cubanova@muzeum-zlin.cz,
tel. 573 032 111, 573 032 326
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
út-ne 10-18 hod.

stále

EXPOZICE "PRINCIP – DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST"
Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film, Cestovatelství.
FRANTIŠEK BARTOŠ
Expozice díla významného pedagoga, jazykovědce a etnografa, rodáka z Mladcové.

dlouhodobá výstava

ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU - historie Zlína a zlínského panství od pravěku po 19. století.

NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle 573 032 320 nebo na e-mailu: objednavky.skoly@seznam.cz.

25. června v 17 hod.
PŘEDNÁŠKA - STAROVĚKÁ SÝRIE

do 17. srpna
3.června v 17 hod. komentovaná prohlídka
MÁME POVINNOST DÍVAT SE DOPŘEDU aneb Firma Baťa v Brazílii

do 31. srpna
OKOUZLEN BROUKY A JINOU HAVĚTÍ
Výstava kreseb brouků Vladimíra Javorka a sbírek hmyzu.

HRAD MALENOVICE

www.hradmalenovice.cz, Luděk Bubeník, kastelán, tel. 605 924 869
út–ne 10–12 a 13–17 hod.

14. června
PRVNÍ DĚTSKÝ DEN SPOJENÝ S HLEDÁNÍM HRADNÍHO POKLADU

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Pavla Hradilová, tel. 608 741 563

3. června v 17 hod. přízemí 14. budovy
FIRMA BAŤA V BRAZÍLII
Komentovaná prohlídka výstavy Hanou Kuslovou.

10. června v 17 hod. 14. budova, 5. p.
NOVÝ ZÉLAND - ČÁST II. – JIŽNÍ OSTROV
Přednáška s promítáním.

17. června ve 14 hod. Galerie Slováckého muzea, Uh. Hradiště
BOŽENA NĚMCOVÁ: BABIČKA
Komentovaná prohlídka výstavy; odjezd autobusu ve 12.30 hod. z AN Zlín, stanoviště č.21.

24. června v 17 hod. Vera Caffe, Soudní
KAVÁRNIČKA
Závěrečná schůzka členů a příznivců KPVU a knihy.