Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040, www.muzeum-zlin.cz, 
Hana Čubanová, e-mail: hana.cubanova@muzeum-zlin.cz, 
tel. 573 032 111, 573 032 326
Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
út–ne 10–18 hod.

stále
EXPOZICE "PRINCIP BAŤA – DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST"
Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film, Cestovatelství.
stále
FRANTIŠEK BARTOŠ
Expozice díla významného pedagoga, jazykovědce a etnografa, rodáka z Mladcové.

dlouhodobá výstava
ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU
Historie Zlína a zlínského panství od pravěku po 19. století.

30. dubna – 17. srpna
MÁME POVINNOST DÍVAT SE DOPŘEDU ANEB FIRMA BAŤA V BRAZÍLII

7. května – 31. srpna 1. p.
7. května v 17 hod. vernisáž
OKOUZLEN BROUKY A JINOU HAVĚTÍ
Na výstavě budou prezentovány kresby brouků Vladimíra Javorka, známého popularizátora entomologie, které namaloval na sklonku života. Kromě toho si návštěvníci budou moci prohlédnout spousty hmyzu z různých sbírek a pomůcky pro sběr, preparaci a výzkum hmyzu.

14. května v 17 hod. 5. p.
ARCHEOLOGIE A DETEKTORY
Debata o kontroverzním tématu archeologie a zároveň o možnostech a významu spolupráce s hledači kovů, včetně prezentace jejich nálezů.

16. května 19–24 hod.
NOC V MUZEU

18. května 10–18 hod. 1. p.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ
- prohlídka výstav, ševcovská dílna s ševcem a výkladem, tovární linka a stroje na výrobu obuvi v provozu aj.

HRAD MALENOVICE

Švermova 448, Malenovice, www.hradmalenovice.cz 
Luděk Bubeník, kastelán, tel. 577 103 379, 605 924 869, e-mail: kastelan.malenovice@seznam.cz 
út–ne 10–12 a 13–17 hod.

16. května 19–24 hod.
NOC MUZEÍ
Komentované prohlídky hradu vždy v celou hodinu.

18. května 10–12 a 13–17 hod.
DEN MUZEÍ A GALERIÍ
Komentované prohlídky hradu vždy v celou hodinu.

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Pavla Hradilová, tel. 608 741 563