Můj domov - region Bílé Karpaty

I letos se uskutečnila tradiční setkání seniorů ze Zlína a Trenčína

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 „vyrazilo" na padesát zlínských seniorů za doprovodu zaměstnanců Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína na jednodenní akci do partnerského města Trenčína. Tato akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti mikroprojektu „Můj domov – region Bílé Karpaty". Nejdříve však zlínští senioři navštívili blízké lázně v Trenčianských Teplicích, kde měli možnost se spolu se slovenskými přáteli vykoupat v termálním bazénu a následně se projít malebným lázeňským městečkem a jeho okouzlujícím parkem. Poté již zavítali do Centra seniorov v Trenčíně, kde na ně čekal příjemný program a malé občerstvení. Senioři si zazpívali moravské a slovenské národní písně u harmoniky, shlédli krásnou výstavu paličkované krajky a se svými slovenskými přáteli si popovídali o životě, o svých radostech i starostech. Toto setkání se jako obvykle velmi vydařilo. Senioři z obou partnerských měst se pak setkali již po měsíci, a to dne 5. 11. 2015. V tento den pořádalo naše město zdarma tradiční divadelní představení pro seniory a pozváni byli též přátelé z Trenčína. Letos mohli shlédnout velmi podařenou komedii „Dokonalá svatba". Ještě předtím však všechny přítomné přivítala náměstkyně primátora, Bc. Kateřina Francová, která ocenila šest aktivních zlínských seniorů. Byli mezi nimi paní Věra Jirků, paní Ludmila Bařinková, paní Jitka Penčevová, dále pan Emil Dorničák, paní Věra Bednaříková a paní Marta Mikulíková. Paní Jana Matušková ze Zlínského klubu seniorů na Podhoří následně se svými kolegy poděkovala pracovnicím Odboru sociálních věcí za dlouhodobou spolupráci. Poté se již mohli všichni přítomni pobavit vynikajícím vystoupením herců Městského divadla ve Zlíně. Čeští a slovenští senioři se opět setkají na jaře, tentokrát v Trenčíně.

Zapsala: Mgr. Alena Podaná

I letos se uskutečnila tradiční setkání seniorů ze Zlína a Trenčína I letos se uskutečnila tradiční setkání seniorů ze Zlína a Trenčína I letos se uskutečnila tradiční setkání seniorů ze Zlína a Trenčína

Senioři z Čech a Slovenska budou pořádat společné akce

Navázat na úzké vztahy seniorů z obou stran československé hranice z dob před rozdělením společného státu, prohloubit vzájemnou spolupráci mezi seniory v regionu Bílé Karpaty a získat nové informace o tomto regionu je cílem projektu "Můj domov – region Bílé Karpaty".

Zlínští a slovenští senioři z partnerského města Trenčína budou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci přeshraniční spolupráce (Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013). Oficiální zahájení projektu proběhne dne 23. 9. 2010 v Trenčíně. Od září 2010 do konce srpna 2011 bude realizována řada přednášek a exkurzí na obou stranách hranice s frekvencí zhruba jednou za 14 dnů. Naplánovány jsou také dvě společné dvoudenní a dvě třídenní akce.

Společné akce jsou založeny na poznávání české a slovenské strany regionu Bílé Karpaty a doplněny přednáškami odborníků především ze sociální, zdravotní a kulturní oblasti. Vždy dvě akce proběhnou v Čechách a dvě na Slovensku. Projekt se bude realizovat po dobu jednoho kalendářního roku.

Projekt je v souladu se Střednědobým plánem sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012.
Na projekt "Můj domov – region Bílé Karpaty" město Zlín dostalo přidělenou dotaci přes 15 tisíc EUR z Fondu mikroprojektů. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je cca 500 tisíc korun. Spoluúčast SMZ činí 15 % z celkového rozpočtu.

Dne: 10. 8. 2010
Zpracovala: Ing. Jana Pobořilová

Udržitelnost projektu

2012

2013

2014

2015

Publicita projektu - Magazín Zlín

Fotodokumentace k projektu I.

Fotodokumentace k projektu II.