Mokrá, Zlínské Paseky

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Mokrá, Zlínské Paseky

Místní část Mokrá, Zlínské Paseky se nachází asi 3 km severozápadně od centra Zlína.
 
Čtvrť Mokrá byla dříve součástí obce Mladcová. Jak uvádí kronika, patřily sem ul. Klábalka, Pastviska, Ostrá Horka, Mokré, Vinohrádky, Kopaniny. Čtvrť Mokrá tvoří jednodomky a dvojdomky z roku 1940 - 1941, dále malé sídliště z roku 1981 a rodinné domky starší i novější výstavby.

O Zlínských Pasekách nálézáme zmínku na podrobnějších mapách již od r. 1829. Byly to skupiny chalup pod názvem Paseky západně od Paseckého potoka a také Valachův žleb a Vejvanovy východně od Paseckého potoka. Zástavba pokračovala až do dnešní doby. Nynější zástavbu tvoří starší i nové rodinné domy. V roce 2007 byl postaven bytový dům. V roce 2013 byla započata výstavba komplexu rodinných domů na Zlínských Pasekách.
 
Počet obyvatel v těchto lokalitách je 2 091.

1. Památky

 • Vila ředitele Hugo Vavrečky – Stráže 3661, autor V. Karfík,  dokončena v r. 1941
 • Vila ředitele Josefa Hlavničky – Stráže 3662, autor V. Karfík, dokončena v r. 1941
 • Vila Vojtěcha Bati na Pasecké ulici 3369 a 277 – autorem projektu V. Karfík, dokončena v r. 1940.
 • Kaplička Panny Marie na Zlínských Pasekách. Pod kapličkou se nachází kříž. Na soklu jsou porcelánové podobenky padlých občanů Zlínských Pasek z první i druhé světové války. V kapličce se koná poutní mše svatá druhou srpnovou neděli.

2. Kultura, vzdělávání
    Sportovní využití a volný čas
    Spolky a organizace, místní tradice
    Služby

 • Pobočka knihovny Františka Bartoše ul. Mokrá II/622
 • Klub seniorů, jídelna, Jan Plhák ul. Mokrá II.
 • školní hřiště a tělocvična u ZŠ Zlín, Křiby 4788
 • dětská hřiště a sportoviště
 • SK Paseky – fotbal - hřiště
 • Sportovní klub Rytmik Zlín, zdravotní a posilovací cvičení na Pasecké ulici
 • Klubovna Skautů naZlínských Pasekách, ul. Mokrá V.
 • Veterinární ordinace na Klabalské ulici I
 • obchod potravin, masa a uzeniny na ul. Pasecká

3. Potoky

územím protéká:

 • Pasecký potok (ve správě Lesů České republiky)

4. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 33, www.dszo.cz

5. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO
 • kanalizace chybí v části Kocanda

6. Pojmenování ulic

 • K Pasekám, Stráže, Mokrá I - V, Klabalská I - III, Na Drahách, Pastviska, Klábalka, Klábalská louka
 • Vejvanovská, Nad Dolinou, Novopasecká, Na Kopci, Ostrá horka I a II, Pod horkou, U Kaple, Mazihoří, Pasecký žleb, Pasecká
 • Kocanda, Pod Kocandou, Na Valech, Valy I - III, Bojínková, Jílková, Ovsíková, Psárková, Lipnicová, Ocúnová