Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Popis akce:

     Stavba "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice" navazuje na již modernizovaný úsek Přerov – Olomouc. Předmětná trať je vedena z Otrokovic, kde je její počátek, do Vizovic a měří 24,738 km. V současné době lze stav trati Otrokovice – Vizovice označit za technicky a morálně zastaralý. Poslední rozsáhlá rekonstrukce svršku a spodku byla provedena v letech 1962 -1963 i s výměnnou některých mostních objektů, zároveň byla traťová rychlost zvýšena na 60 km/h.

     Cílem projektu je zlepšit parametry a rychlost pro regionální dopravu, která umožní železniční dopravě hrát roli páteřního módu v regionální dopravě a zajistí konkurenceschopné spojení s nejvýznamnějšími regionálními centry. V oblasti nákladní dopravy je cílem projektu zvýšení kapacity trati a délky užitečných délek kolejí v souvislosti s předpokládaným dalším rozvojem překladiště v žst. Lípa nad Dřevnicí.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Michal Kočí
tel.: +420 577 630 719
email.: michalkoci@zlin.eu