Mobilní rozhlas

Pojďte s námi zlepšovat Zlín

Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce? Zaregistrujte se. ZDARMA!

Naše město spouští Mobilní Rozhlas, nového pomocníka pro komunikaci s občany. Chceme vás více zapojit do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi vámi a úřadem, ale také například zvýšit čistotu veřejných prostranství a rychleji a efektivněji řešit vznikající problémy v ulicích, parcích a v dalších veřejných prostorech. Chceme Vás, občany, celkově více zapojit do dění v našem městě.

Díky Mobilnímu Rozhlasu chceme vybudovat občanskou infrastrukturu založenou na kontaktních údajích získaných od lidí, kteří ve Zlíně bydlí, pracují, podnikají, nebo zde studují jejich děti. Budeme vám posílat informativní e-mailové a sms zprávy, vy nám zase jednoduše pošlete vaše podněty. Díky této infrastruktuře a kontaktním údajům, které městu dobrovolně poskytnete, budeme schopni zvýšit úroveň bezpečí ve městě, operativněji řešit problémy, které vás tíží, rychleji Vám předávat zprávy z úřadu a informace o městě.

Stačí se jednoduše ZDARMA zaregistrovat:

Vše je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.