Mladcová

Informace o místní části

Orientační mapa Mladcová

Místní část Mladcová se nachází 2,5 km severozápadně od centra Zlína, v nadmořské výšce 294 m. V současné době žije v místní části 1 287 obyvatel (stav k 1. 1. 2016).

První zmínka o Mladcové je z roku 1365, a to jako o majetku rodu Šternberků s názvem Mladerzow. V katastru Mladcové tvořily dvě třetiny půdního fondu lesy.
K obci patřil dvůr Zbožensko, který vznikl na místě zaniklé vsi Zbožná. V letech 1804 až 1857, kdy zlínské panství vlastnili baroni rodu Brettoni, byly založeny Zboženské rybníky.

Místní část je rodištěm Františka Bartoše (1837 – 1906), významného národopisce, pedagoga, sběratele lidových písní a pohádek, jazykovědce a redaktora časopisu Matice moravská. Bartošův dům je památkově chráněný a je na něm umístěná pamětní deska.

1. Památky

 • kaplička na zastávce U Hřiště
 • rodný dům Fr. Bartoše

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Organizace a spolky
    Místní zvyky
    Služby

 • Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107
 • fotbalové hřiště
 • tenisové kurty
 • yoga studio
 • Lanové centrum
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Klub zahrádkářů
 • Zálesák
 • TJ Sokol
 • Kynologické výcvikové centrum Zlín - Mladcová
 • každoročně jsou v obci pořádány Končiny

3. Řeky, potoky, rybníky

 • Horní zboženský rybník
 • Střední zboženský rybník
 • Dolní zboženský rybník
 • Prštenský potok

4. Doprava

 • linka městské hromadné dopravy č. 32 www.dszo.cz
 • autobusové linky dálkového významu

5. Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO

6. Pojmenování ulic

 • Mladcovská, Frant. Bartoše, Nadhumení, U hřiště, Vinohrádek, Stráně, Ulička, Úlehla, Horejší, Přední, L. Košuta, Na Drahách, Návesní
 • Borůvková, Malinová, Jahodová, Jalovčí, Ostružinová, Brusinková, Konvalinková, Bezová, Meduňková
 • Kalinová, Přesličková, Plavunová, Mechová, Jeřabinová, Kapradinová