Místní části a komise

Bartošova čtvrť
Čepkov, Cigánov, Nivy
Jaroslavice
Jižní svahy I
Jižní svahy II
Klečůvka
Kostelec
Kudlov
Kvítková, Díly
Lazy, Lesní čtvrť
Letná
Lhotka a Chlum
Louky
Lužkovice
Malenovice
Mladcová
Mokrá, Zlínské Paseky
Obeciny
Podhoří
Podvesná, Benešovo nábřeží
Prštné
Příluky
Salaš
Štípa
U Majáku a Filmové ateliery
Velíková
Vršava, Burešov
Zálešná, Kúty
Zlín - centrum

místní část Velíková místní část Štípa místní část Klečůvka místní část Lužkovice místní část Kostelec místní část Příluky Obeciny Bartošova čtvrť místní část Podvesná, Benešovo nábřeží místní část Zálešná,  Kúty místní část Kvítková, Díly místní část Čepkov, Cigánov, Nivy místní část Burešov, Vršava místní část Jížní Svahy II. místní část Jížní Svahy I. místní část Mokrá, Zlínské Paseky Místní část Mladcová místní část Prštné místní část Lhotka - Chlum místní část Louky Podhoří místní část Letná Zlín - centrum Lazy, Lesní čtvrť místní část Jaroslavice místní část Kudlov U Majáku a Filmové ateliery místní část Malenovice místní část Salaš

Pro vstup do konkrétní místní části klikněte na mapku.

Činnost kanceláří místních částí

Název kanceláře místních částí vznikl v r. 2008 sjednocením dosavadních pojmenování "úřadovna" a "občanská iniciativa".

V současné době funguje 30 kanceláří místních částí. Celé území tzv. "velkého" a "vnitřního" Zlína je pokryto dílčími okrsky jednotlivých kanceláří místních částí.

Odbor kanceláře primátora svolává pracovníky kanceláří  na pravidelné konzultační schůzky v budově radnice. Pracovníci vedou záznamy o návštěvnosti občanů a pracovní činnosti v úředních hodinách i mimo ně a jednotlivé problematiky řeší na příslušných odborech MMZ.

Během několika let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém při řešení problémů obyvatel místních částí a zakotvit pojem úřadovna, občanská iniciativa, resp. nověji pojem kancelář místní části do povědomí místních občanů tak, aby ji vnímali jako nedílnou součást vztahu občan - magistrát.

 Odběr místního hlášení Tvoříme Zlín

Související dokumenty:

ede494c4-b-1-23072010373.jpg