Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín

Smyslem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností Zlín je podpořit společné plánování, rozvoj spolupráce a předávání zkušeností v oblasti předškolního a základního školního vzdělávání na místní úrovni. Realizace aktivity byla zahájena 1. 9. 2016 a po dobu 18 měsíců se na ní, společně se Zlínem, bude podílet město Fryšták a 9 okolních obcí.

Výstupem projektu bude strategický dokument - Místní akční plán rozvoje vzdělávání do roku 2023, odrážející specifika regionu a zahrnující opatření k významným tématům, např.:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

dokumenty ke stažení

 

Podrobné informace o realizovaném projektu poskytnou:

Mgr. Milan Smola (tel.: 577 630 339,  milansmola@zlin.eu )

Ing. Magda Černická (tel.: 577 630 233, magdacernicka@zlin.eu )

 

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín" je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000366