Miniveletrh

Dne 15. února 2019 se v sále Alternativy - Kulturního institutu ve Zlíně konal 3. ročník Miniveletrhu vzdělávacích pomůcek a volnočasových aktivit, který byl určen pro pedagogické pracovníky ze základních a mateřských škol, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Jeho cílem bylo představit pestrou nabídku vzdělávacích pomůcek a volnočasových aktivit pro děti na jednom místě. Miniveletrh byl součástí projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II.

Pozvání na Miniveletrh přijal i pan Jaromír Kříž, výrobce legendární stavebnice Merkur, který měl přednášku na téma "Polytechnické vzdělávání ve školství" a také paní Tatiana Andrtová, která představila polytechnickou slovenskou stavebnici MOY TOY. Miniveletrhu se zúčastnili nejen výrobci hraček a didaktických pomůcek, ale i společnosti a organizace, které se zabývají volnočasovým vzděláváním (DDM ASTRA Zlín, Unie Kompas, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy, Centrum pro rodinu Zlín...)
Miniveletrh navštívilo kolem 250 návštěvníků, především zástupců MŠ a ZŠ ze Zlína a okolí, pedagogických pracovníků a také zájemců z řad veřejnosti.

Věra Stojarová