Městské divadlo Zlín - bezbariérové úpravy

Cílem projektu bylo zpřístupnění velkého sálu v hlavní budově a dvou sálů ve vedlejší budově divadelního komplexu. Obě budovy mají samostatné vstupy pro návštěvníky. Jednalo se hlavně o rekonstrukce dvou stávajících výtahů tak, aby je bylo možné využívat spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace. Nedílnou součástí byly i nezbytné bezbariérové úpravy chodníků a dlažby u hlavního vstupu. Dále došlo i k úpravám sociálních zařízení a dveří, které jsou umístěny v prostorách pro pohyb veřejnosti.

Město Zlín získalo na projekt dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu mobility pro všechny.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

Fotogalerie

bezbariérová rampa bezbariérový chodník