Malenovice - rekonstrukce panelové komunikace v ulici Pionýrů

Popis akce:

     Stavba řeší rekonstrukci koncového úseku stávající místní komunikace, ulice Pionýrů od styčné křižovatky s ulicí Kamenec po napojení na ulici Švermovu, průtah silnice III/4972, na   jižním okraji zastavěného území Malenovic.

     Dle ČSN 736110 se jedná o rekonstrukci stáv.místní komunikace funkční skupiny C a typu příčného uspořádání MOK 6/4/30, tedy s jedním jízdním pruhem šířky 3,00 m. Jedná se tedy o jednopruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci s výhybnou-1.část, jednopruhovou jednosměrně pojížděnou komunikaci – 2.část.

     Celková délka řešeného úseku je  294,30 m .

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu