Malenovice - oprava chodníků v ulici Sokolovská

Popis akce:

    V rámci akce bude realizována oprava komunikace pěší a vjezdů podél místní komunikace ulice Sokolovská a Polní II. v místní části Zlín-Malenovice ve stávající trase a šířce. Chodník navazuje na stávající chodník v křižovatce s ulicí Tyršova /realizace opravy v roce 2015/ . Na koncovém úseku na ulici Polní II. je vyústěn na komunikaci. Navazovat bude výhledově dle odsouhlasené studie - doplnění komunikací pěších.
     Stavba řeší opravu stávajícího chodníku v celkové délce 441 m v šířce 1,50 m – 2,00 m . Stávající chodník je směrově i šířkově vyhovující, niveleta bude zachována rovněž stávající vzhledem k navazující řadové zástavbě rodinných domů, jejich vjezdů a vtupů . Pouze u některých vjezdů bude provedena úprava nivelety – dořešeno při realizaci.
     Oprava je řešena včetně nové konstrukce a obrubníků. Cílem opravy je jednak odstranění poškozených míst nevyhovujícího stavu , zlepšení vzhledu stávajících zpevněných ploch a jejich materiálové sjednocení .

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu