Malenovice

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

MalenoviceMístní část Malenovice leží 5 km jihozápadně od centra Zlína, v nadmořské výšce 208 m. Malenovice se rozkládají na svazích západních výběžků Vizovických vrchů a na rovině v údolí při řece Dřevnici, která tvoří jejich přirozenou hranici. Zde končí Haná a začíná Valašsko.
Malenovice se poprvé připomínají v r. 1321. V lokalitě žije 6 943 obyvatel (stav k 1. 1. 2016).


V lokalitě se nachází významný památník historie východní Moravy - Malenovický hrad. Patří k důležitým dochovaným památkám středověké architektury. Původní gotický hrad byl na úpatí hory Tlustá vystavěn v pol. 14. stol. Prošel řadou přestaveb, avšak stavba si zachovala vnější pevnostní charakter. Podstatná část hradu je dnes přístupná veřejnosti. Zpestřením prohlídek bývají vystoupení skupin historického šermu, ukázky starých řemesel, a nádvoří s kašnou se občas stává jevištěm pro mladé soubory, herce a muzikanty.

K Malenovicím náleží i sídliště, které se rozkládá na západní straně od tzv. starých Malenovic. První výstavba v této lokalitě probíhala v letech 1961 - 1968.

  1. Památky

 • Malenovický hrad 
 • Farní kostel Sv. Mikuláše
 • Budova bývalého klášter sv. Kříže (pod hradem)
 • fara č. 156
 • socha sv. Floriána (na náměstí)
 • socha sv. Jana
 • socha sv. Jana Nepomuckého
 • socha sv. Pavla
 • socha sv. Vendelína
 • kaplička na Šrámkově ul.
 • Tyršova sokolovna
 • poutní místo Svatá voda Na Kaménce
 • Památník obětem I. světové války
 • Památník obětem II. světové války
 • pila

2. Kultura, vzdělávání, sportovní aktivity, volný čas
Organizace a spolky
Místní zvyky

 • mateřské školy (2)
 • základní školy 
 • Základní umělecká škola
 • Klub seniorů (přednášky, zájezdy, hry, aj.)
 • Dům s pečovatelskou službou (DPS)
 • Domov pro seniory EFATA - Česká alzheimerovská společnost
 • Domov seniorů a Nestátní zdravotnické zařízení Hospic Hvězda
 • pobočka Krajské knihovny Františka Bartoše 
 • Sportcentrum Malenovice s restaurací
 • hřiště a tělocvična v Sokolovně
 • cyklostezka vedoucí přes sídliště
 • pěvecký sbor (koncerty a akce v kostele a zrcadlovém sále hudební školy)
 • Včelaři
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Český zahrádkářský svaz
 • Myslivecký spolek Ostřice
 • DH Malenovjanka
 • Sokol Malenovice

Služby

 • pošta
 • banka
 • zdravotní středisko vč. lékárny
 • hřbitov
 • veterinární ordinace - klinika
 • supermarkety
 • restaurace

3. Řeky, potoky

 • řeka Dřevnice (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • potok Baláš (ve správě Lesy ČR)
 • potok Hleděnov (ve správě Zemědělsko vodohospodářské správy)

4. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 1, 2, 6, 10, 51, 52, 53, 70 www.dszo.cz
 • autobusové linky dálkového významu
 • vlakové spojení (Vizovice - Otrokovice)

5. Vodovod

 •  ANO (ve správě VaK a.s. )

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě VaK a.s. )

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 •  telefonizace od r. 1922

9. Elektrifikace

 • od r. 1927

Pojmenování ulic

 • 1. máje, B. Smetany, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Fügnerova, Havlíčkova, Husova, Chelčického, Chmelník, I. Veselkové, Jar. Staši, Jarolímkovo náměstí, Kamenec, Karlov, Komenského, Kopaniny, Kopce, Kučovaniny, Lidická, Masarykova, Milíčova, Mlýnská, Na Větrově, Nová, Palackého, Pionýrů, Polní I, Polní II, Potěhníkova, Průmyslová, Skalní, Slatiny, Sokolovská, Svárovec, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, třída 3. května, třída Svobody, Tyršova, U Sídliště, V Úvozu, Zabrání, Zahradní, Zahradní čtvrť, Žleby

Fotogalerie místní části Malenovice

Malenovice - stará část - vývěsní skříňky, ul. 1. máje Malenovice - stará část - kaplička Malenovice - stará část - kancelář místní části Malenovice - stará část - dětské hřiště - ul. Skalní Kruhový objezd pod poštou Napojení - třída Svobody na třídu 3. května Nová komunikace Tř. Svobody pod 11.ZŠ Prostor před poštou s cyklostezkou Rekonstrukce Tyršova ul. Rekonstrukce - cyklostezka u pošty Rekonstrukce chodníku u psí loučky mezi tř. Svobody a ul. Tyršova Rekonstrukce křižovatky pod poštou (2) Rekonstrukce prostoru před poštou (2) Rekonstrukce prostoru před poštou Rekonstrukce Zahradní ul. Třída Svobody s cyklostezkou od ul. Husova Třída Svobody - od Polimalu Zahradní ul.