Malenovice

Informace o místní části

MalenoviceMístní část Malenovice leží 5 km jihozápadně od centra Zlína, v nadmořské výšce 208 m. Malenovice se rozkládají na svazích západních výběžků Vizovických vrchů a na rovině v údolí při řece Dřevnici, která tvoří jejich přirozenou hranici. Zde končí Haná a začíná Valašsko.
Malenovice se poprvé připomínají v r. 1321. V lokalitě žije 6 943 obyvatel (stav k 1. 1. 2016).


V lokalitě se nachází významný památník historie východní Moravy - Malenovický hrad. Patří k důležitým dochovaným památkám středověké architektury. Původní gotický hrad byl na úpatí hory Tlustá vystavěn v pol. 14. stol. Prošel řadou přestaveb, avšak stavba si zachovala vnější pevnostní charakter. Podstatná část hradu je dnes přístupná veřejnosti. Zpestřením prohlídek bývají vystoupení skupin historického šermu, ukázky starých řemesel, a nádvoří s kašnou se občas stává jevištěm pro mladé soubory, herce a muzikanty.

K Malenovicím náleží i sídliště, které se rozkládá na západní straně od tzv. starých Malenovic. První výstavba v této lokalitě probíhala v letech 1961 - 1968.

  1. Památky

 • Malenovický hrad 
 • Farní kostel Sv. Mikuláše
 • Budova bývalého klášter sv. Kříže (pod hradem)
 • fara č. 156
 • socha sv. Floriána (na náměstí)
 • socha sv. Jana
 • socha sv. Jana Nepomuckého
 • socha sv. Pavla
 • socha sv. Vendelína
 • kaplička na Šrámkově ul.
 • Tyršova sokolovna
 • poutní místo Svatá voda Na Kaménce
 • Památník obětem I. světové války
 • Památník obětem II. světové války
 • pila

2. Kultura, vzdělávání, sportovní aktivity, volný čas
Organizace a spolky
Místní zvyky

 • mateřské školy (2)
 • základní školy 
 • Základní umělecká škola
 • Klub seniorů (přednášky, zájezdy, hry, aj.)
 • Dům s pečovatelskou službou (DPS)
 • Domov pro seniory EFATA - Česká alzheimerovská společnost
 • Domov seniorů a Nestátní zdravotnické zařízení Hospic Hvězda
 • pobočka Krajské knihovny Františka Bartoše 
 • Sportcentrum Malenovice s restaurací
 • hřiště a tělocvična v Sokolovně
 • cyklostezka vedoucí přes sídliště
 • pěvecký sbor (koncerty a akce v kostele a zrcadlovém sále hudební školy)
 • Včelaři
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Český zahrádkářský svaz
 • Myslivecký spolek Ostřice
 • DH Malenovjanka
 • Sokol Malenovice

Služby

 • pošta
 • banka
 • zdravotní středisko vč. lékárny
 • hřbitov
 • veterinární ordinace - klinika
 • supermarkety
 • restaurace

3. Řeky, potoky

 • řeka Dřevnice (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • potok Baláš (ve správě Lesy ČR)
 • potok Hleděnov (ve správě Zemědělsko vodohospodářské správy)

4. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 1, 2, 6, 10, 51, 52, 53, 70 www.dszo.cz
 • autobusové linky dálkového významu
 • vlakové spojení (Vizovice - Otrokovice)

5. Vodovod

 •  ANO (ve správě VaK a.s. )

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě VaK a.s. )

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 •  telefonizace od r. 1922

9. Elektrifikace

 • od r. 1927

Pojmenování ulic

 • 1. máje, B. Smetany, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Fügnerova, Havlíčkova, Husova, Chelčického, Chmelník, I. Veselkové, Jar. Staši, Jarolímkovo náměstí, Kamenec, Karlov, Komenského, Kopaniny, Kopce, Kučovaniny, Lidická, Masarykova, Milíčova, Mlýnská, Na Větrově, Nová, Palackého, Pionýrů, Polní I, Polní II, Potěhníkova, Průmyslová, Skalní, Slatiny, Sokolovská, Svárovec, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, třída 3. května, třída Svobody, Tyršova, U Sídliště, V Úvozu, Zabrání, Zahradní, Zahradní čtvrť, Žleby

Fotogalerie místní části Malenovice

f9a3ce94-b-2-img-0106.jpg 89d3ce94-b-4-img-0101.jpg 8dd3ce94-b-5-img-0111.jpg 06b3ce94-b-1-malenovice-kaplicka1.jpg 00d3ce94-b-3-img-0104.jpg