Machová

Úplné znění Územního plánu Machová (k 26. 2. 2020)

Změna č. 1 Územního plánu Machová

Územní plán Machová (původní znění)

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Machová