Lužkovice

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Orientační mapa LužkoviceMístní část Lužkovice leží v údolí na pravém břehu řeky Dřevnice, 6,8 km východně od centra Zlína v nadmořské výšce 243 m. V k. ú. Lužkovice žije k 31. 12. 2015 633 obyvatel a je zde 257 čísel popisných (k 22. 1. 2013). Sousedí těsně se Želechovicemi nad Dřevnicí, od nichž je dělí pouze řeka Dřevnice. Do k. ú. Lužkovice, které měří 420 ha patří i bývalý panský dvůr (zvaný též Cecilka). Lužkovice se poprvé v písemných pramenech připomínají v r. 1407.
Na parcelách č. 99 - 114 se nachází cenná archeologická lokalita - zaniklé středověké tvrziště z 2. pol. 13. století. Tomuto místu se říká Na tvrzi a majiteli pozemků Tvrzovják.
Obecní pečeť: uprostřed pečetního pole je monogram se jménem Maria, kolem nápis Obec Lusskowska poctiwa. 

1. Památky

 •  tvrziště

2. Kultura, vzdělávání, sportovní aktivity, volný čas,
    Organizace a spolky
    Místní zvyky

3. Potoky, řeky

 • Dřevnice (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • potok - Lužkovický (Novinový) ve správě Lesy ČR, s.p.

4. Doprava

 • územím prochází silnice: Želechovice - Hvozdná
 • autobusové linky místního významu
 • železnice Otrokovice - Zlín - Vizovice
 • MHD linka č. 11 - (odkaz na internetové stránky)

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK a.s. Zlín), částečně z vlastních zdrojů (studny)

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě Statutárního města Zlín)

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 •  telefonizace od r. 1936

9. Elektrifikace

 • od r. 1930

10. Pojmenování ulic

 •  r. 2002

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Lužkovice

Lužkovice Lužkovice - vývěsní skříňky a plakátovací plocha Lužkovice - zastávka MHD 64a7f5e4-b-4-luzkovice-ii.jpg Lužkovice - výsadba Lužkovice