Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Lesy města Zlína, spol. s r.o. je obchodní společnost se 100% účastí města Zlína. Předmětem činnosti společnosti je efektivní zajištění hospodaření na lesních pozemcích vložených do obchodní společnosti při jejím založení při dodržení veškerých platných právních předpisů České republiky.

Adresa: Náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín
Telefon: 604 227 972
e-mail: marekkoutny@lesyzlin.eu
url: http://www.lesyzlin.eu
IČ: 283 42 054
DIČ: CZ 283 42 054
Jednatel: Ing. Marek Koutný