Lazy, Lesní čtvrť

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Orientační mapa Lazy, Lesní čtvrť

Místní části Lazy a Lesní čtvrť se nacházejí v jihovýchodní okrajové části města na severních svazích kopců. Žije zde 4 026 obyvatel.

Názvem Lazy bývaly označovány svažité paseky na kraji lesa. Svah a polní trať vedoucí od dnešní Kudlovské přehrady nahoru do kopce nazývaného Kamenná, se kryje s územím kolem nynější ulice Prlovské.

Ve dvacátých letech minulého století se začaly stavět rodinné domky na ulici Hluboké a ve třicátých letech nastala výstavba vilek a rodinných domů na Lazech a na dnešní ulici Slo-venské. Základní škola byla postavena v roce 1937. V březnu roku 1937 byl otevřen kostel Českobratrské církve evangelické.

V letech 1941-1943 byla na Lazech postavena pro člena správní rady Baťova koncernu F. Malotu vila projektovaná arch. V. Karfíkem. Od roku 1950 slouží Malotova vila jako dětský domov.

Sídliště Lazy mezi ulicí Prlovskou a Kamennou bylo realizováno v letech 1953 -1955. V padesátých letech byl na Lazech postaven výzkumný ústav veterinární. Od roku 1993 sídlí v této budově Základní škola speciální a praktická škola při dětském domově Zlín a provoz veterinární kliniky pro malá zvířata byl přestěhován na ulici Lazy V.

Lesní čtvrť vznikala v lese na okraji města jako poslední zahradní areál v letech 1940 -1941 s 270 domky pěti různých typů architektů V. Kubečky, M. Drofy, F. Musila, H. Adamce a A. Floriána. V jižní a nejvyšší části Lesní čtvrti se nachází Hvězdárna a gymnázium.

1. Památky

 • Evangelický kostel
 • Malotova vila

2. Kultura,vzdělání,sportovní aktivity,volný čas
    Organizace a spolky

 • mateřské školy (4)
 • Základní škola na Slovenské ul.
 • Základní škola speciální na ul. Prlovské
 • Dětský domov Lazy I
 • Gymnázium Zlín
 • Hvězdárna
 • stezka Areál Lazy
 • dětská hřiště
 • hřiště na Petangue

Služby

 • klinika oční a speciální chirurgie
 • veterinární ordinace ul. Lazy V
 • ordinace dětského lékaře ul. Štefánikova
 • zubní klinika ul. Slovenská
 • alergologická ordinace ul. Pod Vodojemem
 • prodejna zdravotnických pomůcek ul. Kamenná
 • obchod s potravinami (ul. Prlovská na Lazech a ul. Příkrá na Lesní čtvrti)

3. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy č. 3 a 13 www.dszo.cz

4. Vodovod, kanalizace, plynofikace, radiokomunikace, telekomunikace, elektrifikace

 • ANO

5. Pojmenování ulic

 • Slovenská, Hluboká, Štefánikova, Prlovská, Lazy I - VII, Kamenná, Pod Školou, Pod Vrškem
 • Pod Vodojemem, Příkrá, Křivá, Prostřední, Spojovací, Borová, Lesní čtvrť I - III