Laboratorní centrum Fakulty technologické UTB Zlín, 2013

Autor: ATELIER / 2 0 0 2 s.r.o. , Ing. arch. Vladislav Vrána

Novostavba Laboratorního centra Fakulty technologické (LCFT) má vybudovanou kapacitu 12 340 m2. Nová budova provozně a účelově spojená se stávajícím objektem umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity fakulty do jednoho organického celku. Vybudování této infrastruktury je situováno do východní části areálu Svit. Novostavba LCFT je umístěna severně od stávajícího objektu Fakulty technologické. Objekt má 4 nadzemní podlaží (NP) s ustoupeným 5. NP (pro umístění technologických zařízení budov), 1 snížené podlaží a 1 podzemní podlaží.

f10aa425-b-5-img-4056.jpg dff9a425-b-2-img-4041.jpg db0aa425-b-6-img-4058.jpg a00aa425-b-3-img-4049.jpg 410aa425-b-4-img-4054.jpg 2ff9a425-b-1-img-4016.jpg