Kvítková, Díly

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Orientační mapa Kvítková, Díly

Místní část Kvítková, Díly je situována v údolí řeky Dřevnice, na jejím levém břehu, kolem historické části města. Obdivuhodnou součástí čtvrti je Malá scéna, dříve Obchodní a společenský dům na Dílech, postavený v roce 1937 podle návrhu arch. Karfíka. Je součástí unikátního městotvorného souboru budov, kdy čtyři symetricky umístěné objekty svobodáren tvoří přechod mezi centrálním objektem a okolními rodinnými domky.

Většinu místní části tvoří uliční zástavba vybudovaná převážně v minulém století se současným početem 715 domů. Žije zde 4 553 obyvatel.

Památky

 • funkcionalistická budova divadla Malé scény
 • 4 budovy svobodáren – čtvrť Díly
 • Morysovy domy
 • baťovské domky na území městské památkové zóny 

Kultura, vzdělávání

 • divadlo Malá scéna
 • mateřská škola, Santražiny 4224
 • mateřská škola, třída Tomáše Bati 1285 (I. Morysův dům)
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Kvítková 4338
 • Základní umělecká škola, Štefánikova 2987

Sportovní využití a volný čas

 • školní hřiště a tělocvična u ZŠ Zlín, Kvítková 4338
 • tenisové kurty u ZŠ Zlín, Kvítková 4338
 • dětská hřiště 
 • squash

Spolky, organizace, místní tradice

 • Klub seniorů Kvítková
 • Oblastní spolek ČČK
 • "Hvězda", občanské sdružení – Seniorcentrum
 • "Dětem", obecně prospěšná společnost
 • "Slunečnice", sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže
 • Lešetínský jarmark (tradičně v únoru)

Služby

 • odborní lékaři v Lékařském domě na ul.Potoky
 • lékárna v Lékařském domě na ul. Potoky
 • lékárna na ul. Dlouhá
 • lékárna na třídě Tomáše Bati
 • Městská policie Zlín
 • Katastrální úřad
 • Ministerstvo zemědělství –  Státní pozemkový úřad
 • Státní rostlinolékařská správa
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Správa CHKO Bílé Karpaty
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Okresní agrární komora
 • Krajská veterinární správa
 • Živnostenský úřad
 • Česká školní inspekce
 • Agentura Velryba
 • banky, pojišťovny
 • advokátní, notářské a auditorské kanceláře
 • realitní kanceláře
 • hotely, penziony, restaurace, kavárny, pizzerie, snack bary, čajovny
 • služby kadeřnické, holičské, kosmetické, masáže, wellnes
 • opravny                  
 • supermarkety
 • Obchodní centrum

Potoky

územím protéká:

 • Kudlovsvský potok (ve správě Statutarního města Zlín)

Doprava

 • I/49 třída T. Bati
 • železniční zastávka Zlín - Dlouhá, trať Otrokovice - Vizovice
 • linky městské hromadné dopravy č. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37 www.dszo.cz 
 • autobusové linky dálkového významu

Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrifikace

 • ANO

Pojmenování ulic

 • Zarámí, Vodní, Dlouhá, Kvítková, Santražiny, Potoky, Lorencova, Bří. Jaroňků, Ševcovská, Lešetín I - IV
 • Hluboká, Díly I - IV, Široká, Štefánikova, třída Tomáše Bati