Kulturní fond

Související odkazy

Bližší podrobnosti a informace o Kulturním fondu statutárního města Zlína poskytne tajemnice Správní rady Kulturního fondu města Zlína Bc. Petra Nikolova, DiS.

Kontaktní údaje

Bc. Petra Nikolova, DiS.
Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína
Zarámí 4421, 760 01 Zlín

tel.: 577 630 314
 
e-mail:petranikolova@zlin.eu