Kudlov Zelená, rekonstrukce chodníku a VO

Popis akce:

     V rámci akce je navržena oprava komunikace pěší (dále chodník) v ulici Zelená v místní části města Zlín - Kudlov. Ulice Zelená leží na průtahu místní komunikace MO2 8,00/6,00/50 s podélným spádem až 15%. Směrově je komunikace složena s pravotočivého oblouku, přímé a levotočivého oblouku. Komunikace je obousměrná. Stávající jednostranný chodník šířky 2,00 až 1,50m má značné destrukce včetně destrukcí na silniční obrubě. Chodník křižují vjezdy k rodinným domům.
Je navržena oprava stávajícího chodníku. Šířka je sjednocena na 1,50m, podélný sklon respektuje podélný sklon asfaltové komunikace. Příčný sklon je řešen 0,5 až max. 2% směrem na komunikaci. Vjezdy k rodinným domům jsou navrženy v šířce od 3,00m do 3,50m.

dokumenty ke stažení

.pdf 10_4_2016 636,42 kB

Kontakt:

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu