Kudlov

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

KudlovMístní část Kudlov se nachází 2,5 km jihovýchodně od centra Zlína. Leží v nadmořské výšce 394 m na rozloze celého k.ú. Kudlov 764 ha. K 31. 12. 2015 má celé k.ú. Kudlov 1983 obyvatel a 572 čísel popisných (k 22. 1. 2013 - celé k. ú.). Hranice katastru tvoří na jihozápadě obec Březnice, na západě Zlín, na severovýchodě Jaroslavice a na východě Želechovické Paseky.

Kudlov byl založena někdy mezi rokem 1550 - 1570, nejstarší dochovaná zmínka se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1571.

Významným počinem pro malou osadu byla stavba Filmových ateliérů Baťa (FAB) v říjnu 1935. Byla zde vybudována i malá obytná kolonie pro zaměstnance studia, dnes zvaná Fabiánka.

1. Památky

 • kaple sv. Václava

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Spolky a organizace
    Místní zvyky

 • Mateřská škola
 • Klub seniorů
 • pobočka Knihovny Františka Bartoše ( odkaz na internetové stránky)
 • Asociace sportu pro všechny (cvičení v objektu MŠ, stolní tenis, aerobic, břišní tance, pořádání MDD, pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, ples, cvičení na balonech, latino dance s posilováním aj.)
 • Filmové ateliéry
 • sportovní hřiště

3. Potoky

 • Kudlovský potok (ve správě Lesy ČR s. p. a SMZ)

4. Doprava

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě VaK a.s. a Statutárního města Zlín) - nedokončena

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 • telefonizováno od r. 1930

9. Elektrifikace

 • od r. 1936

10. Pojmenování ulic

 • ulice pojmenovány od 1. 8. 2004

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Kudlov

budova mateřské školy a Kanceláře místní části Kudlov Kudlov - dětské hřiště - K Dálnici Kudlov - zastávka Pindula Kudlov - kaplička