Kronika města Zlína

Motto: Dějiny jsou svědectvím časů, světlem pravdy, živou pamětí (Cicero)

KronikaKaždá kronika – ať již obecní, spolková, školní či farní – je podle Slovníku naučného vyprávěním či záznamem o reálných událostech v jejich časové posloupnosti. Péče o městskou kroniku je významným vyjádřením vztahu města k vlastní historii i k budoucím generacím. Již od roku 1920 je povinnost zajišťovat každoročně zápisy o nejdůležitějších událostech v jednotlivých oblastech života města a jeho obyvatel daná zákonem. Parlament ČR přijal v březnu 2006 po 86 letech nový zákon č. 132 o Kronikách obcí. Zde se na prvním místě znovu zdůrazňuje, že každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucích generací.