Kooperativa, 1999

Autor: Ing.arch. J. Zahořák

Komplex administrativně obchodního centra byl realizován na pozemku, který byl mimořádně složitý jak z hlediska prostorových , tak i provozních vazeb. Na hranici centra Zlína jsou v prostoru křižovatky Štefánikova - Osvoboditelů totiž situovány stavby, které reprezentují tři rozdílná časová období. Sedmipodlažní budova KOOPERATIVY tomuto prostoru dominuje. Objekt kaskádovitě navazuje na torzo ulice Osvoboditelů a směrem do křižovatky ji jednoznačně ukončuje. Nenásilný přechod k budově Centroprojektu tvoří plně prosklené schodiště s panoramatickým výtahem, umístěným v nejvyšší , severní části objektu. Zbývající části fasád jasně odrážejí vnitřní uspořádání budovy : nástupní 1. a 2. podlaží s prosklenými výkladcovými stěnami, 3., 4. a 5. podlaží charakterizují okna patřící k běžným kancelářím a reprezentativní 6. podlaží, jehož kanceláře jsou orientovány na přilehlé terasy. Pravidelný rastr fasád je ještě zvýrazněn použitím kazet z bílého hliníkového plechu.Objekt byl oceněn v soutěži stavba roku 1999.

bc8637c4-b-4-4a.jpg 308637c4-b-3-3a.jpg 5c5637c4-b-2-2a.jpg 4f4637c4-b-1-1a.jpg