Konsolidace IT a nové služby TC Zlín

 

Předmětem realizace tohoto projektu je realizace 3 aktivit:

1) Konsolidace HW a SW úřadu, včetně virtualizace serverů.

2) Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury technologického centra.

3) Elektronizace procesů a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy.

Byla podána projektová žádost v rámci 22. výzvy IOP, oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

 

Dne 12.03.2015 bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Portály:

Integrovaný operační program: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 207, email: monikavalerianova@zlin.eu