Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM „KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ"

Projekt probíhal od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015, a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jeho partnery byly organizace NADĚJE, pobočka Zlín a Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně. Do projektu se nám podařilo zapojit 5 okolních měst a obcí, konkrétně Fryšták, Lípu, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí.

V jeho rámci byly ustanoveny 4 pracovních skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením a 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), ve kterých byli zastoupení zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a rovněž zájemci z řad široké veřejnosti. Všichni tito zástupci měli zásadní podíl na obsahu plánů v rámci plánování sociálních služeb ve Zlíně a jeho okolí. Hlavním - a nejzásadnějším výstupem jednání těchto pracovních skupin - bylo zpracování a vydání publikace „Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 -2017". Mezi další výstupy projektu patří aktualizace „Katalogu poskytovatelů sociálních služeb" za roky 2013, 2014 a 2015. V únoru 2015 se podařilo vydat publikaci „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti".

Smyslem této brožury bylo přehledné zmapování důležitých institucí a zařízení tak, aby bylo jednoduše a ihned zřejmé, v jakém rozsahu jsou bezbariérově přístupné. Všechny výše uvedené publikace jsou v tištěné formě k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku a na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, dále v elektronické podobě na webových stránkách města (www.zlin.eu) a byly taktéž převedeny do zvukové podoby pro nevidomé a slabozraké osoby.

Velmi zajímavou akci, která se v rámci tohoto projektu uskutečnila, byla studijní cesta do partnerského polského města Chorzówa. Jejím smyslem byla výměna zkušeností z fungování sociálních systémů v Polsku a ČR, jakož i poznání sociálních služeb (a jejich případného plánování) přímo v Chorzówě. V rámci této cesty jsme navštívili několik zařízení, kde jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak dobře a jednoduše sociální služby v Polsku fungují.
Dále byly v rámci projektu konány tzv. „kulaté stoly", na kterých se setkávali zástupci statutárního města Zlína se zástupci organizací pracujících v sociálních službách. V roce 2013 to byli hosté z řad institucí pracujících ve prospěch dětí, mládeže a rodiny a v roce 2014 z řad organizací, které pracují ve prospěch seniorů. Každoročně se také uskutečnily „Vánoční koncerty" jako poděkování těmto subjektům, které byly zvukově přenášeny na náměstí před zlínskou radnicí, a přispěly tím k příjemné sváteční atmosféře vánočního jarmarku.

Významnou událostí na závěr projektu byla březnová „Konference o plánování sociálních služeb". V rámci tohoto setkání proběhla výměna zkušeností v oblasti plánování sociálních služeb mezi zástupci vybraných měst zlínského regionu. Jako velmi obohacující bylo vystoupení hostů z partnerských měst, slovenského Trenčína a polského Chorzówa. Jsme přesvědčeni, že projekt „Komunitního plánování sociálních služeb ve Zlíně", byl velmi přínosný, mimo jiné i proto, že se v jeho rámci se podařilo uskutečnit několik projektových záměrů, které byly pro některé oblasti sociálních služeb velmi zásadní.

Zapsala: Bc. Alena Podaná, koordinátorka projektu

dokumenty ke stažení

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 3. 2015

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 15. 1. 2015

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 13. 11. 2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 25. 9. 2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 10. 6. 2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 27. 5. 2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 24.4.2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 11.3.2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 18.2.2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 23.1.2014

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 28. 11. 2013

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 9. 2013

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 6. 6. 2013

Články

b7b9c125-b-2-dsc03625-zm.jpg 86b9c125-b-1-dsc03600-zm.jpg