Knihovna Františka Bartoše

Autor: Dominik Fey , 1897

Příklad architektury historismu, převážně novorenesančního tvarosloví. Bývalá škola je součástí souboru reprezentativních budov projektovaných Dominikem Feyem na přelomu století, kombinující tyto motivy s romantickými a secesními prvky. V interiéru knihovny jsou štukové předsíně s pilastry s korintskými hlavicemi, schodiště dívčí školy bylo pravděpodobně ve 20. letech doplněno sochou Boženy Němcové (bílá sádra), která je krásným příkladem zhodnocení převýšeného prostoru schodišťové haly.

3beb65b4-b-4-knihovna-1b.jpg f4db65b4-b-3-knihovna-ab.jpg ed5755b4-b-1-bc73b4b4-s-1-knihovna-2a.jpg 667755b4-b-2-6073b4b4-b-1-knihovna-b.jpg